Gizlilik Politikası - Zumba® Wear Türkiye
Zumba

Gizlilik Politikası


1. www.zumbawearturkiye.com alan adlı web sitesinin (kısaca “Site” olarak anılacaktır) tüm hakları Zumba Wear Türkiye Limited Şirketi’ne (kısaca Zumba Wear Türkiye olarak anılacaktır) aittir.

İşbu Zumba Wear Türkiye Gizlilik Politikası (kısaca “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) “zumbawearturkiye.com Kullanıcı Sözleşmesi” nin ayrılmaz parçası ve ekidir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında “Kullanıcı”; gerek ziyaretçi olarak, gerekse üyelik hesabı oluşturarak, herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye giriş yapan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir.

2. Kullanıcı, Site’ye giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, Site’den yararlandığı süreye bakılmaksızın, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

3. Zumba Wear Türkiye, Site üzerinde Kullanıcı tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen, Kullanıcı’nın kendi isteğiyle herkese açık alanlarda yayınlamamış veya üçüncü kişilerle paylaşmamış olduğu kişisel bilgileri ve/veya IP trafik bilgisini, Kullanıcı veya üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması veya Gizlilik Politikası ile belirlenen diğer koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

4. Kullanıcı, Site üzerindeki herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini (kredi kartı bilgileri, cep telefonu numarası, adres bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün kişisel bilgiler) yayınladığı, yorumlarında veya mesajlaşmalarında paylaştığı takdirde, bu kişisel bilgilerin başka bir Kullanıcı veya bilgileri hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan Zumba Wear Türkiye'nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kullanıcı, Site üzerindeki hesabına giriş yaparken kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgisini üçüncü kişilerle paylaşması sonucunda doğacak hiçbir zarardan Zumba Wear Türkiye'nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; Zumba Wear Türkiye, Site üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı, Site üzerinde, Zumba Wear Türkiye'nin faaliyetleri haricinde maruz kaldığı, kişisel bilgilerinin kullanımıyla veya ele geçirilmesi ile alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden Zumba Wear Türkiye'nin sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Zumba Wear Türkiye, gerektiğinde Kullanıcı’nın IP trafik bilgisini tespit edebilir ve kullanabilir. IP trafik bilgisi, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

8. Zumba Wear Türkiye, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, Kullanıcı’ya ait, bütün kişisel bilgileri ve IP trafik bilgilerini saklamakla ve ilgili mercilere sunmakla hukuken yükümlüdür.

Zumba Wear Türkiye, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından talep edilen bilgilerin bu makamlar ile paylaşılması sırasında ve/veya paylaşıldıktan sonra, Kullanıcı’nın veya ilgili üçüncü kişilerin, kişisel verilerin paylaşılmasından kaynaklanan maddi/manevi hiçbir zararı karşısında hukuken sorumlu değildir.

Zumba Wear Türkiye, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinde ve Site’nin kayıtlarında arama yapabilir.

9. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcı’yla temas kurmak için kullanılabilir. Zumba Wear Türkiye tarafından talep edilen veya Kullanıcı tarafından sağlanan ya da Site üzerinden yapılan işlemler ile ilgili bilgiler, Zumba Wear Türkiye ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

10. Zumba Wear Türkiye tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcı ’dan elde edilen bilgiler, Zumba Wear Türkiye ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

11. Zumba Wear Türkiye, Kullanıcı’nın Site kullanım geçmişini, üçüncü kişilere ifşa etmemek şartıyla, Kullanıcı ’ya öneriler ve yeni hizmetler sunmak için inceleyebilir ve kullanabilir.

12. Zumba Wear Türkiye, Gizlilik Politikası veya Zumba Wear Türkiye.com Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya başka bir Kullanıcı’nın şikayetine konu olan Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini inceleyebilir, bu Kullanıcı’nın Site üzerinde ziyaretçi olarak veya üyelik hesabı oluşturarak gerçekleştirdiği girişe son verebilir.

13. Zumba Wear Türkiye, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Zumba Wear Türkiye'nin gerekli bütün bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site ’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Zumba Wear Türkiye'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

14. Zumba Wear Türkiye, Kullanıcı’ya ve Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Ayrıca, Kullanıcı için özel olarak tasarlanmış Kullanıcı sayfalarında, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Tarayıcılar başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak Kullanıcı, dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilir.

15. Zumba Wear Türkiye, üyelik esnasında ya da daha sonraki bir aşamada aldığı onay kapsamında, Kullanıcı’ya e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi yapabilir. Kullanıcı kendisine ticari elektronik ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, Ayarlar’a girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir. Zumba Wear Türkiye, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Zumba Wear Türkiye, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

16. Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Zumba Wear Türkiye, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Zumba Wear Türkiye'nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site ’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Site’nin kullanımına son vermelidir. Aksi takdirde Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.